Platobné údaje

TELEFONICKÝ KONTAKT:  +421 948 041 871 
EMAILOVÁ ADRESA:      ✉ info@kabelkynet.sk

 


Bankové spojenie:
IBAN: SK66  5600 0000 0060 9661 7001

PLATOBNÉ ÚDAJE FIRMY
Číslo účtu pre platbu vopred: 609 661 7001/5600
IBAN: SK66  5600 0000 0060 9661 7001
BIC kód banky: KOMASK2X
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky, prípadne číslo faktúry
Prima banka Slovensko a.s. - pobočka Námestovo

top